Aktuellt

2015
14 mars          
"Sanningskonferensen" i Göteborg

2012
28 april           
"Sanningskonferensen" i Göteborg

2011
Februari           1 motion inskickad till Baptistsamfundets årskonferens
2-3 juni             Nätverket medverkade i debatt och seminarium i Baptistsamfundets årskonferens 
3 juni                Nätverksträff i Stockholm

2010
19 januari          Nätverksträff i Lidköping
13 februari         3 st motioner till Baptistsamfundets årskonferens insändes från nätverksmedlemmar   
10 april              Nätverksdag i Örebro
16-17 juli            Nätverksdagar i Stenungsund
4 september      Nätverksdag i Lidköping

2009
14 december
     Nätverket för Klassisk Baptism och Kristen tro bildades i Göteborg.