Kontakta Klassisk Baptism och Kristen trodubbeldop

E-post: info@klassiskbaptism.se

 

Ledningsgrupp

Thomas Forslin, Göteborg, forslinsfabriken(at)comhem.se        
Bengt-Arne Albinsson, Vänersborg, pastor@korset.com   
Christopher Hayes, Malmö, christopher@hayes.se
Olof Beckman, Karlskoga, 0586.54359@telia.com
Tobias Hedlund, Göteborg, tobbe_hedlund@hotmail.com

 

Gåvor och stöd till Nätverkets verksamhet:

Plusgiro 69 18 56-9 eller Bankgiro 303-2232 (Vänersborgs Baptistförsamling)