Kontakta Klassisk Baptism och Kristen trodubbeldopLedningsgrupp

Thomas Forslin, Göteborg, forslinsfabriken(at)comhem.se        
Bengt-Arne Albinsson, Vänersborg, pastor@korset.com   
Lars-Göran Berg, Uddevalla, larsgoran.berg(at)gmail.com

 

Gåvor och stöd till Nätverkets verksamhet:

Plusgiro 69 18 56-9 eller Bankgiro 303-2232 (Vänersborgs Baptistförsamling)