Om Klassisk baptism och Kristen trokalldop

Nätverket för Klassisk Baptism och Kristen tro.
För enskilda och grupper som vill värna evangelisk sanning och förankring.
Ett nätverk som vill vara en röst som ropar i vår tids öknen.
För dig som vill vara trogen mot Jesus, lyda Gud och vara öppen för Den Helige Ande.
För dig som längtar efter sanning, nåd och befrielse.

Vi vill lyfta fram:

Trohet mot evangeliet och Kristi kallelse.
Sanningar förankrade i Bibelns ord och den kristna församlingens tradition.
Förkunnelse utifrån det klassiskt baptistiska väckelsearvet.
Förkunnelse som inte försöker vara politiskt korrekt.
Förkunnelse som talar sant om synd och förmedlar frälsning och befrielse
En öppenhet för Guds kraft och andliga gåvor.
En bättre teologi och praktik på livets olika områden.

Vi verkar genom:

Hemsida och blogg på www.klassiskbaptism.se
En röst i kristna massmedia
Nätverksträffar
Konferenser och gudstjänster

Bli medlem i nätverket

Kontakta
Thomas Forslin, forslinsfabriken@comhem.se
Bengt-Arne Albinsson, pastor@korset.com

Vi är

Nätverket startade den 14 december 2009 av 9 närvarande personer från 3 församlingar.
Den 25 oktober 2018 hade nätverket 80 personliga medlemmar från 40 församlingar i alla delar av Sverige och även några utländska, 
I nätverket ingår ca 30 pastorer, missionärer eller liknande.
Därutöver har 1 baptistförsamling formellt anslutit sig som församling i nätverket.