Våra skribenter

Här presenteras hemsidans skribenter i den takt deras bidrag publiceras. För publicerade artiklar ansvarar angivna författare själva och skribenterna representerar sig själva när de skriver om inte annat anges. 

 
Claes-Göran Bergstrand, före detta riksevangelist och pastor i Svenska Baptistsamfundet. Numera medlem i EFK-församling i Hässelby.

Gunnel Norrö, baptistpastor " i annan tjänst", frilanspredikant, författare och Bibelstudieledare. Tillhör Östermalmskyrkan i Kristianstad.

Henrik Wågbrant, Medlem i Ödeshögs Baptistförsamling

Kirsti Myöhänen, Medlem i Vänersborgs Baptistförsamling

Bengt-Arne Albinsson, Pastor och föreståndare i Vänersborgs Baptistförsamling

Christopher Hayes, Medlem i Hyllie Park Kyrkan Malmö och sköter nätverkets internationella kontakter.

Torbjörn S Larsson, Baptistisk tänkare tillhörande ett litet missionshus i Alingsåstrakten.

Agneta Jåfs(Lindell), Pastor "i annan tjänst". Officer i Frälsningsarmén.

Christoffer Hägglund, Medlem i Hagakyrkan Sundsvall.

Nils-Olof Persson

Anette Blomquist, Medlem och musiker i Vänersborgs Baptistförsamling

Olof Beckman, Medlem i Karlskoga-Degerfors Baptistförsamling

Sigvard Svärd, Pingstpastor i Göteborg och grundare av nätverket Ur-Baptistisk Pingst. Gästskribent på bloggen.

Lars-Göran Berg, Medlem i Södertullskyrkan Uddevalla

Kjell Fors, Pastor och föreståndare Karlskoga Baptistförsamling

David Axelsson, Pastor i Kungsportskyrkan Jönköping

Christer Roshamn, Pastor och föreståndare Motala Baptistförsamling

Carl Lindahl, Baptistpastor i Norrland

Vesa Annala, Författare till ett antal böcker om tro och vetande och skapelse/evolution.
Bor i Kalmar.

Aila Annala, Bibelöversättare för Internationella Bibelsällskapet. Bor i Västervik.

Anders Wiberg, Ledande baptistteolog på 1800-talet. Hedersmedlem i nätverket.

Thomas Forslin, Medlem i Göteborgs Baptistförsamling.logga